Doktoratura Rejla Bozdo, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Rejla Bozdo, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut