Doktoratura Rejla Bozdo, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Rejla Bozdo, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut