Doktoratura Roland Subashi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Roland Subashi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut