SISTEME INFORMACIONI MULTIMEDIALE, APLIKIME DHE STRATEGJI