Doktoratura Soana Jaupllari (Teka), Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Soana Jaupllari (Teka), Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit