Doktoratura Soana Jaupllari (Teka), Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Soana Jaupllari (Teka), Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit