Doktoratura Suela Kristo (Thimo), Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Suela Kristo (Thimo), Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit