Doktoratura Teuta Llukani, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Teuta Llukani, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit