INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË TURIZËM, SFIDA DHE PERSPEKTIVA. RASTI I RAJONIT TË VLORËS – UNIVERSITETI I TIRANËS

INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË TURIZËM, SFIDA DHE PERSPEKTIVA. RASTI I RAJONIT TË VLORËS