Doktoratura Visar Malaj, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit