Doktoratura Zenel Sina, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjise