Doktorature Artur Stringa, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Matematikes