Doktorature Orjeta Jaupaj, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Bioteknologjise