Doktorature Orjeta Jaupaj, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Bioteknologjise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktorature Orjeta Jaupaj, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Bioteknologjise