Dokturatura Isuf Bazaj, Fakulteti i Histori-Filologjise, Departamenti i Gjuhesise