EGOIZMI DHE PASOJAT NË MORAL DHE NË POLITIKË VËSHTRIM FILOZOFIK I EGOIZMIT NË NATYRËN NJERËZORE SIPAS KËNDVËSHTRIMIT FILOZOFIK TË SHEKULLIT XVII-XVIII – UNIVERSITETI I TIRANËS

EGOIZMI DHE PASOJAT NË MORAL DHE NË POLITIKË VËSHTRIM FILOZOFIK I EGOIZMIT NË NATYRËN NJERËZORE SIPAS KËNDVËSHTRIMIT FILOZOFIK TË SHEKULLIT XVII-XVIII