EKSPORTI DHE PRODUKTIVITETI I FIRMAVE, ME FOKUS TË VEÇANTË SME-TË. EVIDENCË NGA SHQIPËRIA DHE VENDE TË RAJONIT – UNIVERSITETI I TIRANËS

EKSPORTI DHE PRODUKTIVITETI I FIRMAVE, ME FOKUS TË VEÇANTË SME-TË. EVIDENCË NGA SHQIPËRIA DHE VENDE TË RAJONIT