Environmental assessment of the Vjosa riverscape as the basis for an integrated water management and sustainable catchment development– VjoSusDev - UNIVERSITETI I TIRANËS

Environmental assessment of the Vjosa riverscape as the basis for an integrated water management and sustainable catchment development– VjoSusDev

Titulli: Environmental assessment of the Vjosa riverscape as the basis for an integrated water management and sustainable catchment development– VjoSusDev

Programi: Programi i Partneritetit Austriak në Arsimin e Lartë dhe Kërkimin për Zhvillim –APPEAR

Referencë:  251

Kohëzgjatja: 01.05.2022 – 30.04.2026

 

Qëllimi i projektit: Të krijojë një bashkëpunim afatgjatë të vazhdueshëm kërkimor të shkencëtarëve shqiptarë dhe austriakë në fushën e menaxhimit ujor.

Qëllimi specifik është një studim bashkëpunues ndërdisiplinor dhe afatgjatë i Sistemit të Lumit Vjosa në Shqipërinë e Jugut- si bazë për zhvillimin e qëndrueshëm të tij.

 

Partneri kryesor: Universiteti i Tiranës

Partnerë:

  • Universitat fur Bodekultur Wien;
  • Universitat fur Wien;
  • Universitat Insbruk;
  • Universiteti Politeknik i Tiranës;
  • Universiteti Bujqësor i Tiranës