Faces from the past: The fight for freedom and democracy during the regime of Hoxha – UNIVERSITETI I TIRANËS

Faces from the past: The fight for freedom and democracy during the regime of Hoxha

 

Titulli: Faces from the past: The fight for freedom and democracy during the regime of Hoxha- FACEUP 

Referencë: Nr: 609250-CITIZ-1-2019-1-AL-CITIZ-REMEM 

Kohëzgjatja: 01.01.2020-30.06.2021 

Programi: Europe for Citizens 

 

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në kuptueshmërinë e qytetarëve ndaj historisë dhe diversitetit. 

Qëllimet specifike kanë të bëjnë me rritjen e ndërgjegjësimit mbi “kujtesën historike”, historinë e përbashkët, vlerat dhe qëllimet e BE që të promovojnë paqen, vlerat e tij dhe mirëqenien e njerëzve të tij duke stimuluar debat, refleksion, dhe krijimin e netëorkeve.  

Synimi është eksplorimi i pjesëmarrjes civile gjatë periudhës së regjimit totalitar të Enver Hoxhës si një nevojë për të adresuar historinë e shkuar 

 Koordinator: 

  • Universiteti i Tiranës, – UT; 

Partnerët:  

  • Universiteti i Romës La Sapienza, – IT; 
  • Këshilli Kombëtar i Kërkimit, IT; 
  • Fondacioni i Historisë – Onlus, IT; 
  • Zëri qytetar, Lushnjë