FAKTORËT PËRCAKTUES TË KONKURRUESHMËRISË SË DESTINACIONIT TURISTIK RASTI I SHQIPËRISË – UNIVERSITETI I TIRANËS

FAKTORËT PËRCAKTUES TË KONKURRUESHMËRISË SË DESTINACIONIT TURISTIK RASTI I SHQIPËRISË