Departamenti i Marketingut Archives - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Departamenti i Marketingut

ANALIZA E PËRCAKTUESVE TË KËNAQËSISË DHE BESNIKËRISË KONSUMATORE NË FUNKSION TË STRATEGJISË MARKETING(RASTI I INSTITUCIONEVE MIKROFINANCIARE NË SHQIPËRI)

Xhevair PELIVANI – “Analiza e Përcaktuesve të Kënaqësisë dhe Besnikërisë Konsumatore në Funksion të Strategjisë Marketing(Rasti i Institucioneve Mikrofinanciare në Shqipëri)”

MARKETINGU NËPËRMJET INTERNETIT DHE RRJETEVE SOCIALE TË KOMUNIKIMIT.(ZBATIMI DHE POTENCIALET NË REALITETIN SHQIPTAR)

Metin BARXHAJ– “Marketingu nëpërmjet internetit dhe rrjeteve sociale të komunikimit. (Zbatimi dhe potencialet në realitetin shqiptar)“