FAKTORËT Q? NDIKOJN? N? TRANSFERIMIN E PRAKTIKAVE T? MENAXHIMIT T? BURIMEVE NJER?ZORE: RASTI I KOMPANIVE T? HUAJA N? SHQIP?RI - UNIVERSITETI I TIRANËS

FAKTORËT Q? NDIKOJN? N? TRANSFERIMIN E PRAKTIKAVE T? MENAXHIMIT T? BURIMEVE NJER?ZORE: RASTI I KOMPANIVE T? HUAJA N? SHQIP?RI