FALIMENTIMI I NJËSISË EKONOMIKE DHE PARASHIKIMI I TIJ (NDËRTIMI I NJË MODELI PËR PARASHIKIMIN E FALIMENTIMIT TË NJËSIVE EKONOMIKE SHQIPTARE ME KAPITAL PRIVAT)) – UNIVERSITETI I TIRANËS

FALIMENTIMI I NJËSISË EKONOMIKE DHE PARASHIKIMI I TIJ (NDËRTIMI I NJË MODELI PËR PARASHIKIMIN E FALIMENTIMIT TË NJËSIVE EKONOMIKE SHQIPTARE ME KAPITAL PRIVAT))