Fjalor shkollor i ilustruar (për moshat 5-11 vjeç) - UNIVERSITETI I TIRANËS

Fjalor shkollor i ilustruar (për moshat 5-11 vjeç)

Titulli: Fjalor shkollor i ilustruar (për moshat 5-11 vjeç)

Referenca: Vendim Bordi Nr. 1 AKKSHI, datë 21.07.2021

Kohëzgjatja: 12 Muaj

Programi: AKKSHI në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkim-Zhvillimit, 2021-2023

 

Përshkrimi: Hartimi dhe botimi i një fjalori shpjegues të gjuhës shqipe që do të shërbejë për mësimin e gjuhës shqipe për nxënësit e ciklit fillor në Shipqëri, Kosove dhe Maqedoni, komunitetin e diasporës dhe emigrantët shqiptarë, mësimdhënësit, studentët e huaj që duan të mësojnë shqip, hapësirën shqiptare kombëtare