Ftesë për aplikim: “Ekspert i jashtëm për vlerësimin e kurrikulës” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ftesë për aplikim: “Ekspert i jashtëm për vlerësimin e kurrikulës”

FTESË PËR APLIKIM

Nr.  2/2, Datë 19.01.2023

Për Ekspert i jashtëm për vlerësimin e kurrikulës”                                                           

Financuar në kuadër të Programit të UNICEF “2022-2026”

DREJTUAR:    TË GJITHË TË INTERESUARËVE PËR TË MARRË PJESË

Për më shumë shikoni linket: 1. Ftese per Aplikim  1.1 ToRs_Per vleresues te kurrikules_UNICEF