Ftesë për aplikim “Prodhimi i produkteve audio-vizive mbi praktikat e mira dhe/ose historive njerëzore”   - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ftesë për aplikim “Prodhimi i produkteve audio-vizive mbi praktikat e mira dhe/ose historive njerëzore”  

 

FTESË PËR APLIKIM

Nr.  3/2, Datë 19.01.2023

    Për “Prodhimi i produkteve audio-vizive mbi praktikat e mira dhe/ose historive njerëzore”                                                      

Financuar në kuadër të Programit të UNICEF “2022-2026″

DREJTUAR:      TË GJITHË TË INTERESUARËVE PËR TË MARRË PJESË

Për më shumë klikoni mbi link: 2. Ftese per Aplikim  2.1 ToRs_Human Stories_UNICEF