FUNKSIONET SINTAKSORE TË FORMAVE TË PASHTJELLUARA NË GJUHËN E VEPRAVE TË AUTORËVE TË VERIUT: MIGJENI, KOLIQI, CAMAJ, SI DHE TE AUTORËVE TË JUGUT: KUTELI, MARKO, SPASSE - UNIVERSITETI I TIRANËS

FUNKSIONET SINTAKSORE TË FORMAVE TË PASHTJELLUARA NË GJUHËN E VEPRAVE TË AUTORËVE TË VERIUT: MIGJENI, KOLIQI, CAMAJ, SI DHE TE AUTORËVE TË JUGUT: KUTELI, MARKO, SPASSE