Gjenotipizimi me anë të metodave të biologjisë molekulare të një sistemi identifikimi të shpejtë dhe ekonomik të agjentit infektiv HBV në kampionet e marra nga donatorët e gjakut në Shqipëri - UNIVERSITETI I TIRANËS

Gjenotipizimi me anë të metodave të biologjisë molekulare të një sistemi identifikimi të shpejtë dhe ekonomik të agjentit infektiv HBV në kampionet e marra nga donatorët e gjakut në Shqipëri