GJYKATA NDËRKOMBËTARE PENALE.PJESMARRJA E VIKTIMAVE NË PROCESET PENALE NDËRKOMBËTARE MROJTJA, DËMSHPËRBLIMI DHE REHABILITIMI I TYRE – UNIVERSITETI I TIRANËS

GJYKATA NDËRKOMBËTARE PENALE.PJESMARRJA E VIKTIMAVE NË PROCESET PENALE NDËRKOMBËTARE MROJTJA, DËMSHPËRBLIMI DHE REHABILITIMI I TYRE