GJYKATA NDËRKOMBËTARE PENALE.PJESMARRJA E VIKTIMAVE NË PROCESET PENALE NDËRKOMBËTARE MROJTJA, DËMSHPËRBLIMI DHE REHABILITIMI I TYRE - UNIVERSITETI I TIRANËS

GJYKATA NDËRKOMBËTARE PENALE.PJESMARRJA E VIKTIMAVE NË PROCESET PENALE NDËRKOMBËTARE MROJTJA, DËMSHPËRBLIMI DHE REHABILITIMI I TYRE