GRUPET E INTERESIT DHE NDIKIMI I TYRE NË POLITIKAT PUBLIKE NË BE DHE SHQIPËRI