Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Grazit, Austri, për Javën Ndërkombëtare (International Staff Week), organizuar në datat 27 Nëntor – 01 Dhjetor 2023.  - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Grazit, Austri, për Javën Ndërkombëtare (International Staff Week), organizuar në datat 27 Nëntor – 01 Dhjetor 2023. 

Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Grazit, Austri, për Javën Ndërkombëtare (International Staff Week), organizuar në datat 27 Nëntor – 01 Dhjetor 2023. 

Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për stafin ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Grazit, Austri, në kuadër të programit Erasmus+. 

https://orientation.uni-graz.at/de/guest-week/ 

 

Për më shumë informacion mbi Javën e Trajnimit dhe fushat e ofruara për stafin, referohuni linkut: 

 

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2023/07/GUEST-Week-2023.pdf  

 

Stafi aplikues përfshin fushat: 

 

  • Office of International Relations (IRO)  
  • Department of Academic Services and the Competence Center for University Teaching  
  • Doctoral Academy and PostDoc Office  
  • Research Management Service  
  • Human Resources  
  • Treffpunkt sprachen – Centre for Language, Plurilingualism and Didactics  
  • University of Graz Library 

 

Për të aplikuar klikoni linkun: 

 

https://survey.uni-graz.at/index.php/963511?lang=en 

 

I gjithë procesi i aplikimit kryhet online. 

 

Afati për aplikim: 01 Shtator 2023 

 

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!