Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Bolonjës në Itali, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Training Week – Erasmus+ Consortium – Uniadrion Italy”, që do të organizohet në datat 27 Qershor – 01 Korrik 2022. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Bolonjës në Itali, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Training Week – Erasmus+ Consortium – Uniadrion Italy”, që do të organizohet në datat 27 Qershor – 01 Korrik 2022.

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Bolonjës në Itali, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Training Week – Erasmus+ Consortium – Uniadrion Italy”, që do të organizohet në datat 27 Qershor – 01 Korrik 2022.

 

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Bolonjës, Itali, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim.

 

Stafi që mund të aplikojë përfshin pozicionet: Rektor, zv. Rektorë, Dekanë, Shefat e Departamenteve.

 

Për më shumë informacion, referohuni linkut:

 

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2022/05/DRAFT-AGENDA.pdf

 

Llojet e mobilitetit /kohëzgjatja:

 

– Shkëmbimin e stafit me kohë të plotë për trajnim (5 ditë + 2 ditët e udhëtimit);

 

Bursat përfshijnë:

 

-Kompensimin ditor për stafin (160 Euro / ditë);

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

 

 

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

I gjithë procesi i aplikimit kryhet online, në linkun:

https://univpm.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Relazioni_int_staff_week&ELANG=en

Afati për aplikim: 5 Qershor 2022, ora 13:00.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!