Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Mesinës, Itali, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Mesinës, Itali, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Mesinës, Itali, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

 

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për trajnim në Universitetin e Mesinës në Itali, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për semestrin e parë të vitit akademik 2024 – 2025.

 

https://international.unime.it/

 

Llojet e mobilitetit:

 

– Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;

 

Fushat e shkëmbimit:

 

-Biologji dhe shkencat e saj;

 

Për  t’u  njohur  me  katalogun  e  programeve    studimit    ofruara  nga Universiteti i Mesinës klikoni në linkun:

 

https://international.unime.it/study-with-us/study-courses-in-italian/

 

https://international.unime.it/study-with-us/study-courses-in-english/

 

Kohëzgjatja e bursave:

 

– 5 ditë + 2 ditët e udhëtimit;

 

Bursat përfshijnë:

 

-Kompensimin për stafin (160 EUR në ditë për stafin);

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

 

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Dokumentat e nevojshme për aplikim për stafin akademik me kohë të plotë:

 

– CV + Lista e publikimeve (në gjuhën angleze / italiane);

– Kopje e Pasaportës;

– Letër motivimi (në gjuhën angleze / italiane);

– Vërtetim Punësimi (në gjuhën shqipe);

– Certifikatë e gjuhës së huaj;

– Letër ftese paraprake nga personi / departamenti pritës në Universitetin e Mesinës;

– Vetëdeklarim nëse keni kryer ose jo më parë mobilitet Erasmus+ (nëse po, ku, duke cituar universitetet dhe periudhat për secilin mobilitet të kryer);

– Plani i mobilitetit për mësimdhënie*;

 

Për të shkarkuar formatin e Planit te Mobilitetit për Mësimdhënie klikoni në adresën:

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Mobility_Agreement_Teaching_outgoing-1-1.docx

 

*Plani i Mobilitetit është një dokument në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së shkëmbimit. Ky dokument firmoset nga aplikanti dhe nga personi përgjegjës në Rektorat, i cili është Koordinatori Institucional i Erasmus +.

Afati për aplikim: 21 Maj 2024

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të  dërgohen të  skanuara në  e-mailin iro@unitir.edu.al.

 

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!