Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të programit Erasmus +, në Universitetin e Valladolid, Spanjë. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të programit Erasmus +, në Universitetin e Valladolid, Spanjë.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të programit Erasmus +, në Universitetin e Valladolid, Spanjë.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për semestrin e pare të viti akademik 2023-2024, në Universitetin e Valladolid, Spanjë.

Llojet e mobilitetit / kohëzgjatja:

– Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë (5 + 2 ditë);

Fushat:

Për më shumë informacion mbi departamentet e universitetit pritës:

https://uvamobplus2.uva.es/publico/courses

Bursat përfshijnë:

– Kompensimi ditor për stafin (160 Euro/ditë);

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Afati për aplikim: 29 Shtator 2023 ora 11:00 (spanish time).

Për të aplikuar klikoni në këtë link:

https://uvamobplus2.uva.es/publico/apply

Për më shumë informacion:

https://uvamobplus2.uva.es/publico/download/9/en/Convocatoria_firmada_EN.pdf

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në Sektorin për Marrëdhëniet me Jashtë në adresën: iro@unitir.edu.al.

I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!