Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Thessaly, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Thessaly, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Thessaly, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për traineeship për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Thessaly, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

https://www.uth.gr/en

https://www.uth.gr/en/international/erasmus/international-credit-mobility

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për traineeship;

Kohëzgjatja e bursave:

– 2 deri në 4 muaj;

Fushat:

 

 

– Kimi ushqimore;

 

– Sistemi i informacionit gjeografik të aplikuar;

Bursat përfshijnë:

– Kompensimin mujor (850 EUR në muaj);

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus+ nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Dokumentat e nevojshme për aplikim për nivelin Bachelor / Master: 

– CV;

– Kopje e Pasaportës;

– Vërtetim studenti (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);

– Listë notash (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze) (për studentët e nivelit master – listë notash e nivelit bachelor dhe nivelit master);

– Letër motivimi (në gjuhën angleze);

– Certifikata e gjuhës së huaj (niveli B1 i gjuhës angleze);

– Dokumenti i gjuhës së huaj, sipas linkut:

http://erasmus.uth.gr/docs/ICM/english_language_requirement.pdf

-Application form, sipas linkut:

http://erasmus.uth.gr/docs/ICM/DataStudentInformation.docx

-Data of incoming students:

http://erasmus.uth.gr/docs/English/Studies/Data_of_incoming_students.doc

 

– Dokumenti Learning Agreement* for traineeship;

 

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

 

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në universitetin pritës lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

 

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +.

 

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:

http://erasmus.uth.gr/docs/V__ii-___Erasmus_______107_2020_copy_copy_copy.docx \

Udhëzuesi për plotësimin:

http://erasmus.uth.gr/docs/ICM/DOCUMENTS/HE_-_Guidelines_-_Learning_agreement_for_traineeships_2022_KA171.docx

 

Afati për aplikim: 27 Shkurt 2023

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si edhe të skanuara përmes postës elektronike në adresën iro@unitir.edu.al.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në Sektorin për Marrëdhëniet me Jashtë në adresën: iro@unitir.edu.al

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!