Hapet thirrja për bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Tuscia, Itali. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Tuscia, Itali.

Hapet thirrja për bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Tuscia, Itali.

Në kuadër të programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Tuscia në Itali për vitin akademik 2021-2022.

http://www.unitus.it/

 Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;

– Shkëmbimin e stafit ndihmës akademik me karakter administrativ / administrativ për trajnim;

 

Kohëzgjatja e bursave:

– 5 ditë (+ 2 ditë udhëtim);

Bursat përfshijnë:

– Kompensimin ditor  (160 EUR në ditë);

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

 Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni në këtë link:

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Dokumentat e nevojshme për aplikim për mësimdhënie / trajnim:

– CV (në gjuhën angleze / italiane) + Lista e publikimeve (për stafin akademik);

– Kopje e Pasaportës;

– Letër motivimi (në gjuhën angleze / italiane);

– Certifikata e gjuhës së huaj;

– Vërtetim punësimi në Gjuhën shqipe;

– Vetëdeklarim nëse keni kryer më parë apo jo mobilitet Erasmus+ dhe nëse po, ku;

– Plani i mobilitetit për mësimdhënie / trajnim;

Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për mësimdhënie / trajnim klikoni në adresat:

 

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Mobility_Agreement_Teaching_outgoing-1-1.docx

 

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Mobility_Agreement_Training_outgoing-1.docx

 

*Plani i Mobilitetit është një dokument në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së shkëmbimit. Ky dokument firmoset nga aplikanti dhe nga personi përgjegjës në Rektorat i cili është Koordinatori Institucional i Erasmus +.

Afati për aplikim: 23 Korrik 2021

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të  dërgohen të  skanuara në  e-mailin iro@unitir.edu.al.

 

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!