Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim në Universitetin e Genovas, Itali, në kuadër të Programit Erasmus + – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim në Universitetin e Genovas, Itali, në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim në Universitetin e Genovas, Itali, në kuadër të Programit Erasmus +

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Genovas, Itali, për vitin akademik 2021 – 2022.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Trajnim për stafin akademik me kohë të plotë;

Kohëzgjatja e mobilitetit:

– 5 + 2 ditë;

Fushat e trajnimit:

-Shkenca sociale dhe të sjelljes;

Bursat përfshijnë:

– Kompensimin ditor (140 Euro/ditë);

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni link-ut:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin akademik për trajnim: 

– CV + Lista e publikimeve (në gjuhën angleze / italiane);

– Kopje e Pasaportës;

– Letër motivimi (në gjuhën angleze / italiane);

– Vërtetim Punësimi (në gjuhën shqipe);

– Certifikata e gjuhës së huaj që vërteton njohuritë e gjuhës angleze / italiane në nivelin B2;

– Vetëdeklarim nëse keni kryer më parë mobiltete në kuadër të programit Erasmus +, nëse po ku;

– Plani i mobilitetit për mësimdhënie i firmosur vetëm nga aplikanti;

*Plani i mobilitetit është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar aktivitetet që do të zhvillohen gjatë periudhës së mobilitetit.

Për të shkarkuar formatin e Planit te Mobilitetit klikoni në adresën:

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Mobility_Agreement_Teaching_outgoing-1-1.docx

 

Afati për aplikim: 20 Tetor 2021

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të  dërgohen të  skanuara në  e-mailin iro@unitir.edu.al.

 

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!