Hapet thirrja për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në programin Erasmus +, në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në programin Erasmus +, në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Hapet thirrja për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në programin Erasmus +, në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë për mësimdhënie / trajnim në Universitetin e Anadollit, Turqi, në kuadër të programit Erasmus+, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.anadolu.edu.tr/en

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e stafit me kohë të plotë për mësimdhënie / trajnim;

Fushat e shkëmbimit:

– Administrim biznesi;

– Ekonomiks;

– Mësuesi e Gjuhës angleze;

– Drejtësi.

 

Kohëzgjatja e bursave:

 

– 5 ditë + 2 ditët e udhëtimit.

 

Bursat përfshijnë:

 

– 140 EUR në ditë për stafin;

 

– Kostot e udhëtimit (275 Euro)

 

Mobiliteti duhet kryer para datës 19 maj 2024.

 

Dokumentat e nevojshme për aplikim për stafin:

– CV+ lista e publikimeve (në gjuhën angleze);

– Kopje e Pasaportës;

– Letër motivimi (në gjuhën angleze);

– Certifikata e gjuhës së huaj që vërteton njohuritë e gjuhës angleze;

-Vërtetim punësimi në gjuhën shqipe;

– Vetëdeklarim nëse keni kryer më parë mobiltete në kuadër të programit Erasmus +, nëse po ku, duke specifikuar mobilitetet e mëparshme (vendin dhe periudhën);

– Plani i mobilitetit për mësimdhënie / trajnim;

 

Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për mësimdhënie klikoni në adresën: https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Mobility_Agreement_Teaching_outgoing-1-1.docx

 

Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për trajnim klikoni në adresën: https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Mobility_Agreement_Training_outgoing-1.docx

 

*Plani i Mobilitetit për stafin është një dokument në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së shkëmbimit. Ky dokument firmoset nga aplikanti dhe nga personi përgjegjës në Rektorat, i cili është Koordinatori Institucional i Erasmus +.

 

Personeli duhet të kryejë edhe aplikimin online në linkun: https://app.uib.anadolu.edu.tr/en/

 

Afati për aplikim: 15 Janar 2024

 

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë dhe të skanuara në adresën e-mail: iro@unitir.edu.al.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al

 

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!