HARMONIZIMI I LEGJISLACIONIT BANKAR SHQIPTAR ME ATË EUROPIAN