Horizon Europe, Misson Cancer - Aksionet e Komisionit Europian për luftën kundër kancer - UNIVERSITETI I TIRANËS

Horizon Europe, Misson Cancer – Aksionet e Komisionit Europian për luftën kundër kancer

Komisioni Evrpian ka planifikuar të financojë për vitet 2021-2027 Prorgramin “Horizon Europe”, si programin më ambicioz në fushën e kërkimit dhe inovacionit, i cili synon zgjerimin e ekselencës Europiane, në fushat shkencore, për të gjitha vendet e BE. Pesë Fushat (Misione) të identifikuara mbi të cilat do të përqëndrohet dhe financohet kërkimi dhe inovacioni, në mënyrë që të zbatohen dhe realizohen objektivat për shtatë vitet e ardhshme janë: 
  • Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike përfshirë transformimin shoqëror 
  • Kanceri 
  • Qytetet smart dhe neutral ndaj klimës 
  • Oqeane, dete, ujëra bregdetare dhe të brendshme të shëndetshëm,  
  • Shëndeti i tokës dhe ushqimi  
Lidhur sa më sipër do të organizohet eventi online me titull “Mission Cancer – Aksionet e Komisionit Europian për luftën kundër kancerin”, më datë 10 Shtator 2020, ora  15:00-17:30. 
Organizatorë do të jenë Universiteti Katolik Sacro Cuore, Fondacioni Politeknik Universitar Agostino Gemelli IRCCS, Fondacioni IRCCS, Instituti Kombëtar i Tumoreve dhe APRE Itali. 
Pjesëmarrja në event është falas dhe e hapur për të gjithë dhe bashkëlidhur jepet draft-Axhenda dhe linku i rregjistrimit.