I MITURI NË PROCESIN PENAL SI AUTOR I VEPRËS PENALE