IF Call 2019 – UNIVERSITETI I TIRANËS

IF Call 2019

Agjenica Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ju bën me dije se në kuadër të Programit Marie Skłodowska-Curie, Individual Fellowship (IF) pjesë e Horizon 2020, Qendra për Kërkime mbi Paragjykimet, pjesë e Fakultetit të Psikologjisë, Universiteti i Varshavës ka shprehur interesin të mirëpres të gjithë kërkuesit shkencor që aplikojnë për Post Doktoraturë në thirrjen IF Call-2019. Për më shumë informacion lutem klikoni mbi link: http://cbu.psychologia.pl/en/cooperation/marie-curie-fellowship-2