Informatizimi i shërbimeve në funksion të rritjes së cilësisë dhe në shërbim të zhvillimit të karrierës të stafit e studentëve në Universitetin e Tiranës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Informatizimi i shërbimeve në funksion të rritjes së cilësisë dhe në shërbim të zhvillimit të karrierës të stafit e studentëve në Universitetin e Tiranës

Titulli: “Informatizimi i shërbimeve në funksion të rritjes së cilësisë dhe në shërbim të zhvillimit të karrierës të stafit e studentëve në Universitetin e Tiranës”;

Referencë: Nr. 1516/20 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 12 muaj;

Qëllimi i projektit konsiston në:

  • Ndërtimin e platformës online, e cila do jetë ndërlidhëse me faqen ëeb të UT-së;
  • Lehtësimin e procedurave shkresore të cilat marrin kohë dhe energji të punonjësve;
  • Realizimin e komunikimit në kohë reale me të gjithë personelin UT-së.

Koordinator: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)