KANALET E MARKETINGUT SI MJET NË REALIZIMIN E VLERËS NË BIZNESET E KOSOVËS