KOMBINIMI I PËRFITIMEVE TË TREGTISË TRADICIONALE, E-COMMERCE DHE M-COMMERCE NË INDUSTRINË E TREGTISË ME PAKICË