Konferencë shkencore me temë: “Ristrukturimi i Shoqërisë nën Trysninë e Pandemisë” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Konferencë shkencore me temë: “Ristrukturimi i Shoqërisë nën Trysninë e Pandemisë”

Konferencë shkencore me temë: “Ristrukturimi i Shoqërisë nën Trysninë e Pandemisë”

 

Kjo konferencë u organizua nga Departamenti i Sociologjisë në Fakultetin e Skencave Sociale.

Blerina Hamzallari, Përgjegjëse e Departamentit të Sociologjisë, ishte moderatore e kësaj konference e cila filloi nga fjala përshëndetëse e rektorit të Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Dekanit të Fakultetit të Shkencave Sociale, Prof. Dr. Edmond Rapti.

Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin pedagogë dhe studentë të Fakultetit të Shkencave Sociale