KONTRATA INDIVIDUALE E PUNËS NË KUADËR TË LEGJISLACIONIT SHQIPTAR DHE ATIJ EUROPIAN - UNIVERSITETI I TIRANËS

KONTRATA INDIVIDUALE E PUNËS NË KUADËR TË LEGJISLACIONIT SHQIPTAR DHE ATIJ EUROPIAN