Kreditë me probleme në sektorin bankar shqiptar përgjatë dhe pas krizës globale të 2007-2008 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kreditë me probleme në sektorin bankar shqiptar përgjatë dhe pas krizës globale të 2007-2008