KREDITIMI NË SHQIPËRI: TENDENCAT, KARAKTERISTIKAT, EKUILIBRI DHE FAKTORËT QË E PËRCAKTOJNË – UNIVERSITETI I TIRANËS

KREDITIMI NË SHQIPËRI: TENDENCAT, KARAKTERISTIKAT, EKUILIBRI DHE FAKTORËT QË E PËRCAKTOJNË