Krijimi i korpuseve të krahasueshme në fushën e legjislacionit ekonomik dhe juridik - UNIVERSITETI I TIRANËS

Krijimi i korpuseve të krahasueshme në fushën e legjislacionit ekonomik dhe juridik

Titulli: “Krijimi i korpuseve të krahasueshme në fushën e legjislacionit ekonomik dhe juridik”;

Referencë: 1516/3 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 24 muaj;

Qëllimi: ndërtimi i korpuseve  të krahasueshme (shqip, frëngjisht dhe anglisht) në fushën e legjislacionit ekonomik dhe juridik (kryesisht ligje dhe direktiva).

Koordinator: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)