KRISHTËRIMI DHE ISLAMI: DY FE, DY QYTETËRIME (VËSHTRIM HISTORIKO – FILOZOFIK) - UNIVERSITETI I TIRANËS

KRISHTËRIMI DHE ISLAMI: DY FE, DY QYTETËRIME (VËSHTRIM HISTORIKO – FILOZOFIK)