KRITIKA E HISTORICIZMIT NË FILOZOFINË E KARL POPPER - UNIVERSITETI I TIRANËS

KRITIKA E HISTORICIZMIT NË FILOZOFINË E KARL POPPER