KRITIKA E HISTORICIZMIT NË FILOZOFINË E KARL POPPER – UNIVERSITETI I TIRANËS

KRITIKA E HISTORICIZMIT NË FILOZOFINË E KARL POPPER