Lajmërim KIZS "Mbi verifikimin e vëzhguesve për kandidatët e KSF, të cilët nuk janë të pajisur me bexhe" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Lajmërim KIZS “Mbi verifikimin e vëzhguesve për kandidatët e KSF, të cilët nuk janë të pajisur me bexhe”